Daňová evidence

- převzetí a kontrola všech dokladů (správnost z účetního hlediska)

- zápis jednotlivých účetních dokladů do peněžního deníku

- evidence závazků a zápis do knihy závazků

- evidence pohledávek a zápis do knihy pohledávek

- evidence majetku

- účetní uzávěrka celého roku

- přehledy pro zdravotní pojišťovny

- přehledy pro MSSZ

Mzdy a personalistika

- návrh a zpracování vstupních dotazníků pro zaměstnance klienta

- sepisování pracovních smluv s jednotlivými zaměstnanci klienta

- archivace osobních složek personalistiky zaměstnanců

- dodržování zásad o ochraně osobních údajů zaměstnanců

- výpočet mezd jednotlivých pracovníků

- výpočet náhrad (např. za dovolenou, přesčas, noční, práce ve svátek atd.)

- výpočet nemocenských dávek (pro velké organizace

- evidence nároku a čerpání dovolené

- měsíční přehledy všem zdravotním pojišťovnám

- roční vyúčtování daní ze závislé činnosti zaměstnancům

- měsíční přehled MSSZ

- výplatnice jednotlivých zaměstnanců

- stravenky, diety..

- dohody o provedení práce a o pracovní činnosti a výpočet mezd z těchto dohod

- přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotní pojišťovny

- přihlašování a odhlašování zaměstnanců na MSSZ

- měsíční přehledy pro účetnictví a dle potřeb klienta

- příkazy k úhradě mezd a odvodů

  Vedení účetnictví

  - jednoduché účetnictví

  - podvojné účetnictví

  Daňová evidence

  - vedení daňové a mzdové evidence

  Poradenství v oblasti

  - financí a investic

  - organizační, ekonomické a podnikatelské

  Poskytování SW

  - poskytování SW HORRY

  - poradenství v oblasti HW

  - poradenství v oblasti SW

  Zprostředkování služeb v oblastech

  - řemeslných služeb

  - propagace a reklamy

panterek