Ceník

Daňová evidence

- od 700,- Kč/měsíc

Účetnictví (podvojné)

- plátce DPH od 3.500,- Kč/měsíc

- neplátce DPH od 2.500,- Kč/měsíc

Mzdy a personalistika

- od 150,- Kč/měsíc za pracovníka

Daňové a účetní poradenství

300,- až 500,- Kč/hod. dle složitosti (neplatí pro smluvní klienty)

Zastupování na úřadech

300,- Kč/hod. (neplatí pro smluvní klienty)

Jízdné

- za použití auta 8,50 Kč/km


Uvedené ceny jsou základní. Za zavedení klienta se dohodou stanoví výše počátečních nákladů (licence na SW, sestavení účetního rozvrhu apod.) Dále se stanoví výše nákladů na závěrkové operace (roční výkazy, přílohy, výroční zprávy, statistická hlášení apod. a požadavky na rozsah pravidelných informací (stavy zakázek, náklady jednotlivých činností..)


Ostatní činnosti jsou oceňovány cenou sjednanou dohodou, resp. na základě mandátních smluv.


Ceny jsou uvedeny bez DPH (+19%).

  Vedení účetnictví

  - jednoduché účetnictví

  - podvojné účetnictví

  Daňová evidence

  - vedení daňové a mzdové evidence

  Poradenství v oblasti

  - financí a investic

  - organizační, ekonomické a podnikatelské

  Poskytování SW

  - poskytování SW HORRY

  - poradenství v oblasti HW

  - poradenství v oblasti SW

  Zprostředkování služeb v oblastech

  - řemeslných služeb

  - propagace a reklamy

panterek